Skip to main content

Badanie platform internetowych banków

 • Średni czas wykonania: 2h
 • Maksymalny czas wykonania: 25 dni
 • Doświadczenie: Nie jest wymagane

240 - 640zł

Badanie platform internetowych banków (tylko dla firm)

 • Średni czas wykonania: 2h
 • Maksymalny czas wykonania: 25 dni
 • Doświadczenie: Nie jest wymagane

320 - 770 zł

Audyt dot. jakości obsługi klienta w banku (badanie online)

 • Średni czas wykonania: 4h
 • Maksymalny czas wykonania: 12 dni
 • Doświadczenie: Wymagane

380 zł

Weryfikacja obsługi klienta w banku

 • Średni czas wykonania: 3h
 • Maksymalny czas wykonania: 10 dni
 • Doświadczenie: Wymagane.

250 zł

Badanie komfortu użytkowania kont bankowych

 • Średni czas wykonania: 6h
 • Maksymalny czas wykonania: 30 dni
 • Doświadczenie: Wymagane.

400 zł

Weryfikacja procesu składania zamówień na platformach marketplace

 • Średni czas wykonania: 4h
 • Maksymalny czas wykonania: 10 dni
 • Doświadczenie: Wymagane.

200 zł

Badanie intuicyjności sklepu internetowego w j. angielskim

 • Średni czas wykonania: 4h
 • Maksymalny czas wykonania: 14 dni
 • Doświadczenie: Wymagane.

250 zł

Weryfikacja sprzedaży kredytu hipotecznego przez doradcę w banku

 • Średni czas wykonania: 3,5h
 • Maksymalny czas wykonania: 5 dni
 • Doświadczenie: Nie jest wymagane.

350 zł

Wykonanie audytu w sklepie internetowym w branży zoologicznej

 • Średni czas wykonania: 5-6h
 • Maksymalny czas wykonania: 18 dni
 • Doświadczenie: Podstawowa znajomość optymalizacji procesu zakupowego.

450 zł

Audyt platformy internetowej do nauki j. angielskiego z native speakerem

 • Średni czas wykonania: 3 h
 • Maksymalny czas realizacji: 9 dni
 • Doświadczenie: Realizacja innych audytów w branży TK

300 zł

Audyt dot. przyznania karty kredytowej

 • Średni czas wykonania: 4 h
 • Maksymalny czas realizacji: 21 dni
 • Doświadczenie: Realizacja innych audytów w branży TK

300 zł

Audytu w sklepie internetowym z suplementami diety

 • Średni czas wykonania: 3 h
 • Maksymalny czas realizacji: 14 dni
 • Doświadczenie: Realizacja innych audytów w branży TK

280 zł

Audyt dot. realizacji zamówienia w sklepie internetowym z oponami

 • Średni czas wykonania: 3 h
 • Maksymalny czas realizacji: 14 dni
 • Doświadczenie: Realizacja innych audytów w branży TK, Podstawowe umiejętności negocjacyjne

350 zł

Audyt obsługi klienta na platformie inwestycyjnej

 • Średni czas wykonania: 3,5 h
 • Maksymalny czas realizacji: 10 dni
 • Doświadczenie: Realizacja innych audytów w branży TK, Podstawowa znajomość produktów inwestycyjnych

300 zł

Audyt w sklepie internetowym z kosmetykami

 • Średni czas wykonania: 2,5 h
 • Maksymalny czas realizacji: 21 dni
 • Doświadczenie: Realizacja innych audytów w branży TK

200 zł

Audyt dot. jakości obsługi klienta w sklepie internetowym z narzędziami i elektronarzędziami

 • Średni czas wykonania: 3 h
 • Maksymalny czas realizacji: 9 dni
 • Doświadczenie: Realizacja innych audytów w branży TK

280 zł

Audyt dot. jakości obsługi klienta w sklepie internetowym z akcesoriami treningowymi

 • Średni czas wykonania: 3 h
 • Maksymalny czas realizacji: 7 dni
 • Doświadczenie: Realizacja innych audytów w branży TK

270 zł

Audyt dot. jakości obsługi klienta w sklepie internetowym z elektroniką

 • Średni czas wykonania: 3 h
 • Maksymalny czas realizacji: 7 dni
 • Doświadczenie: Realizacja innych audytów w branży TK

280 zł

Audyt dot. jakości obsługi klienta w sklepie z dietą i cateringiem dietetycznym

 • Średni czas wykonania: 8 dni
 • Maksymalny czas realizacji: 25 dni
 • Doświadczenie: Realizacja innych audytów w branży TK

400 zł

Audyt dot. jakości obsługi klienta w porównywarce wakacyjnej

 • Średni czas wykonania: 3 h
 • Maksymalny czas realizacji: 7 dni
 • Doświadczenie: Realizacja innych audytów w branży TK

300 zł

Badanie Tajemniczy Klient – najważniejsze informacje

To metoda badania jakości obsługi klienta, polegająca na wysyłaniu do placówek handlowych lub usługowych osób, które podając się za klientów, dokonują zakupów lub korzystają z usług i następnie oceniają jakość obsługi.

Cel badania

Celem głównym jest zrozumienie rzeczywistego doświadczenia klienta i identyfikacja obszarów wymagających poprawy. Metoda ta pozwala firmom uzyskać bezpośredni wgląd w jakość obsługi, wiedzę personelu, czas reakcji i przestrzeganie standardów. Do jej celów należy również:

 • Ocena jakości obsługi klienta, w tym jej zgodności z ustalonymi standardami.
 • Wykrycie obszarów wymagających poprawy.
 • Wdrożenie działań naprawczych.

Rodzaje badań tajemniczego klienta

 • Oceny jakości obsługi – polegają na ocenie obsługi klienta pod kątem określonych kryteriów, np.:
  • Przyjazne i profesjonalne nastawienie pracownika
  • Czytelne i dokładne informacje o produktach lub usługach
  • Sprawnie i sprawnie przeprowadzona transakcja
 • Audyty – polegają na kompleksowej ocenie obsługi klienta, w tym:
  • Wygląd placówki
  • Dostępność produktów i usług
  • Cena produktów i usług
  • Obsługa reklamacji

Proces

Proces przeprowadzania badań tajemniczego klienta składa się z następujących etapów:

 1. Przygotowanie – polega na opracowaniu planu badań, w tym określeniu:

  • Cele badań
  • Kryteria oceny jakości obsługi
  • Metodykę badań
  • Placówki, w których zostaną przeprowadzone badania
 2. Wybór tajemniczych klientów – polega na rekrutacji osób, które będą przeprowadzać badania. Tajemniczy klienci powinni być odpowiednio przygotowani do wykonywania tego zadania, w tym powinni posiadać umiejętności społeczne i komunikacyjne, a także umiejętność obiektywnej oceny.

 3. Przeprowadzenie badań – polega na wizytach tajemniczych klientów w placówkach i dokonywaniu zakupów lub korzystania z usług. Tajemniczy klienci wypełniają następnie ankiety lub raporty, w których oceniają jakość obsługi.

 4. Analiza danych – polega na przeanalizowaniu danych zebranych w trakcie badań. Wyniki analizy są następnie przedstawiane firmie, która zleciła badania.

Procedura

Tajemniczy klient wciela się w rolę typowego klienta lub użytkownika. Dokładnie ocenia obsługę, szybkość reakcji, wiedzę personelu i ogólną jakość usług. Badania te są stosowane w różnych branżach, od detalicznych, poprzez bankowość, aż po sektor usługowy, umożliwiając porównania z konkurencją.

Najważniejsze aspekty badania:

 • Anonimowość: Tajemniczy klient operuje anonimowo, wcielając się w rolę zwyczajnego klienta lub użytkownika.
 • Kryteria oceny: Klient ocenia różne aspekty, takie jak jakość obsługi, szybkość odpowiedzi, znajomość produktów/usług, czy spełnienie standardów firmy.
 • Dokumentacja: Z reguły sporządzany jest szczegółowy raport obejmujący wrażenia klienta, aspekty pozytywne i negatywne oraz sugestie na temat poprawy.

Zakres zastosowań

 • Branże: Stosowany w sektorze usługowym, detalicznym, bankowości, hotelarstwie, gastronomii i wielu innych.
 • Ocena konkurencji: Pozwala porównać jakość obsługi z innymi firmami w branży.

Wyzwania

 • Subiektywność: Odczucia tajemniczego klienta mogą być subiektywne.
 • Jakość raportowania: Istotne jest dokładne i obiektywne raportowanie doświadczeń.

Zalety badania

Poprawa doświadczenia klienta to kluczowy cel tych badań. Pozwalają one identyfikować obszary wymagające ulepszeń, co z kolei może prowadzić do wzrostu lojalności klientów i usprawnienia procesów biznesowych. Wyróżniamy następujące korzyści:

 • Poprawę jakości obsługi klienta, co prowadzi do zwiększenia zadowolenia klientów i lojalności wobec firmy.
 • Zwiększenie sprzedaży, dzięki lepszej obsłudze klientów i ich potrzeb.
 • Zmniejszenie kosztów obsługi klienta, dzięki redukcji błędów i niedociągnięć.
 • Obiektywność – badania tajemniczego klienta są przeprowadzane przez osoby niezależne od firmy, co zapewnia obiektywizm wyników.
 • Możliwość dogłębnej oceny – badania tajemniczego klienta umożliwiają dogłębną ocenę jakości obsługi, w tym jej zgodności z ustalonymi standardami.
 • Możliwość zastosowania w różnych branżach – badania tajemniczego klienta mogą być stosowane w różnych branżach, w tym handlu, usługach, gastronomii, itp.

Wady badania

Do wad badań tajemniczego klienta można zaliczyć:

 • Ograniczony zakres – badania tajemniczego klienta mogą dotyczyć tylko wybranych aspektów jakości obsługi.
 • Możliwość błędu – wyniki badań mogą być zafałszowane, np. przez nieuwagę lub nieprofesjonalizm tajemniczego klienta.

Badania tajemniczego klienta są cennym narzędziem, które może pomóc firmom w poprawie jakości obsługi klienta. Badania te są obiektywne i pozwalają na dogłębną ocenę jakości obsługi, w tym jej zgodności z ustalonymi standardami.

Nie możesz kopiować zawartości strony.

Stanowią one własność intelektualną firmy QualitySite.