Skip to main content

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest tajemniczy klient?

Tajemniczy klient to osoba, która działa anonimowo w roli klienta, oceniając jakość obsługi, produkty lub usługi firmy. Ich zadaniem jest zbieranie informacji na temat doświadczenia klienta w sposób obiektywny i szczegółowy.

Jakie są cele tajemniczych klientów?

Głównym celem jest ocena jakości obsługi klienta, poziomu usług, zgodności z standardami firmy oraz identyfikacja obszarów do poprawy. Pomaga to firmom w doskonaleniu swoich usług i zwiększeniu satysfakcji klienta.

Czy tajemniczy klient to zawód?

Tak, praca tajemniczego klienta może być traktowana jako zawód dla osób, które wykonują ją regularnie.

Praca jako Tajemniczy Klient w QualitySite daje możliwość otrzymywania regularnego miesięcznego dochodu. Wysokość takiego dochodu zależna jest od ilości badań wykonanych w miesięcy. Aktualnie maksymalna kwota wynosi 6800 zł brutto.

Czy praca jako tajemniczy klient jest legalna?

Tak, praca jako tajemniczy klient jest legalna. Tajemniczy klienci działają na podstawie umów o dzieło oraz zgodnie z zasadami i regulacjami ustalonymi przez firmy organizujące badania jakościowe. Od umów odprowadzana są podatki, a nasza firma nadzorowana jest przez organy państwowe.

Czy potrzebuję doświadczenia, aby zostać tajemniczym klientem?

Nie, nie potrzebujesz wcześniejszego doświadczenia, aby zostać tajemniczym klientem. Szkolimy i udzielamy instrukcji tajemniczym klientom, aby zapewnić im narzędzia i wskazówki potrzebne do przeprowadzenia skutecznej oceny jakości. Dostarczamy szczegółową instrukcję, a w razie pytań zawsze można poprosić o pomoc naszych rekrutrów.

Badania, które aktualnie nie wymagają doświadczenia widnieją poniżej. Dzięki nim nabierzesz odpowiedniego doświadczenia, aby realizować wszystkie pozostałe badania.

Dla osoby fizycznej: Aplikuj

Jeśli posiadasz firmę: Aplikuj

Kiedy tajemniczy klient otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę?

Wypłata wynagrodzenia następuje zawsze po zrealizowaniu badania, jednakże nie wcześniej niż 10 dzień następnego miesiąca, a maksymalnie do 27 dnia następnego miesiąca.

Jest to zależne od:

  1. Kiedy ukończysz badanie.
  2. kiedy nasza firma otrzyma raporty z weryfikacji poprawności wykonanego badania.

Następnie maksymalnie do 1 dnia roboczego zajmujemy się rozliczaniem naszych tajemniczych klientów! 🙂

Czy tajemniczy klient może zdradzać swoją tożsamość?

Nie, tajemniczy klient nigdy nie powinien zdradzać swojej tożsamości. Zdrada tożsamości może wpłynąć na wyniki badania, ponieważ pracownicy obsługi klienta mogą zacząć się zachowywać inaczej, jeśli wiedzą, że są obserwowani.

Pamiętaj aby:

  • Nie rozmawiać z pracownikami obsługi klienta o tym, że jesteś tajemniczym klientem.
  • Jeśli musisz zadawać pytania pracownikowi obsługi klienta, rób to w sposób dyskretny.

Czy istnieją jakieś wymagania, by zostać tajemniczym klientem?

Osoba zainteresowana pracą jako tajemniczy klient powinna być spostrzegawcza, dyskretna, umieć dokładnie opisywać swoje doświadczenia i mieć zdolność do zrozumienia i oceny określonych standardów jakościowych.

Czy tajemniczy klient może mieć wpływ na działanie firmy?

Oceny i raporty tajemniczych klientów są ważnym narzędziem dla firm, które mogą na ich podstawie podejmować decyzje dotyczące doskonalenia obsługi klienta, szkoleń pracowników czy dostosowania swoich produktów/usług do oczekiwań klientów.

Czym jest Certyfikat wystawiany przez naszą firmę?

Certyfikat potwierdzi Twoje kompetencje zawodowe praz wyróżni Cię na rynku pracy. Dzięki temu zyskasz przewagę nad innym kandydatami na to samo badanie oraz zyskasz zaufanie przyszłych pracodawców!

Nie możesz kopiować zawartości strony.

Stanowią one własność intelektualną firmy QualitySite.